Skatteinnkreving under koronakrisen
26/01/2021
Betalinger til selvstendig næringsdrivende
27/01/2021
Vis alle

Dokumentasjonskravet ved krav om nedsettelse av eiendommens formuesverdi

Ny uttalelse med lempninger i kravet til dokumentasjon av omsetningsverdien der det er farlig eller forbudt å oppholde seg på eiendommen.
Dokumentasjonskravet ved krav om nedsettelse av eiendommens formuesverdi
Source: Regnskap Norge