Fristen for innbetaling av årets tilleggsforskudd utsettes ikke
27/05/2020
Konkurransetilsynet pålegger Visma opplysningsplikt
28/05/2020
Vis alle

Kompensasjon næringsdrivende og frilansere – kontantprinsippet skal brukes, men alternativer kan videreføres

NAV står fast ved at kontantprinsippet gjelder, men godtar at realisasjons- eller faktureringsprinsippet videreføres for næringsdrivende som har benyttet dette i april-søknaden.
Kompensasjon næringsdrivende og frilansere – kontantprinsippet skal brukes, men alternativer kan videreføres
Source: Regnskap Norge