FORLENGET Frist for skattefri omdanning i 2020
04/05/2020
Midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere
04/05/2020
Vis alle

Arbeidsgiveravgift – 4 % reduksjon i tredje termin

Satsendringen gjøres på grunnlaget i tredje termin (mai og juni) og arbeidsgivere skal ikke gjøre endringer i rapporteringen av arbeidsgiveravgift i a-meldingen. Innbetaling av arbeidsgiveravgift for annen termin (mars og april) er utsatt til 15. august.
Arbeidsgiveravgift – 4 % reduksjon i tredje termin
Source: Regnskap Norge