Koronakrisen – verdsettelse av og noteopplysninger om eiendeler i regnskapet
20/03/2020
Koronakrisen – midlertidig adgang til digitale møter
20/03/2020
Vis alle

Koronakrisen – Regjeringen foreslår betydelige betalingsutsettelser for mva, forskuddsskatt og arbeidsgiveravgift

Samtidig går Regjeringen tilbake på virkningstidspunktet for redusert mva-sats. Forslaget får virkning fra 20. mars, ikke 1. januar som opprinnelig foreslått.
Koronakrisen – Regjeringen foreslår betydelige betalingsutsettelser for mva, forskuddsskatt og arbeidsgiveravgift
Source: Regnskap Norge