Sykmeldinger i forbindelse med koronaviruset
03/03/2020
Konferansen om regnskapsreglenes rolle for et bærekraftig næringsliv
06/03/2020
Vis alle

Din stemme teller

Nå kan du melde deg på årsmøtet 2020. På årsmøtet får du som medlem mulighet til å påvirke foreningens retning. Alle stemmer teller! Derfor foregår også generalforsmalingen elektronisk.
Din stemme teller
Source: Regnskap Norge