Bærekraftstandarden TCFD – hva betyr den for regnskapsføreren
07/02/2020
Tingenes internett – når alt er koblet til alt
07/02/2020
Vis alle

Kvalitetskontroll for 2019 og bærekraftige regnskapsregler

Det er et stort samfunnsansvar knyttet til vår profesjon, og nødvendig at regelverket vi følger og hva vi må rapportere legger til rette for bærekraftig virksomhet.
Kvalitetskontroll for 2019 og bærekraftige regnskapsregler
Source: Regnskap Norge