Klager behandlet i Klagenemnda for revisor- og regnskapsførersaker
31/07/2019
Søknad om merverdiavgiftskompensasjon må sendes inn innen 1. september
12/08/2019
Vis alle

Aksjeloven § 3-8 – Unntak for avtaler som inngås som ledd i selskapets vanlige virksomhet

Som hovedregel skal avtaler mellom aksjeselskap og aksjeeier mv inngås i tråd med saksbehandlingsreglene i § 3-8. Det er imidlertid praktisk viktige unntak fra denne hovedregelen, noe denne artikkelen går nærmere inn på.
Aksjeloven § 3-8 – Unntak for avtaler som inngås som ledd i selskapets vanlige virksomhet
Source: Regnskap Norge