Unngå å komme i ansvar i sommer!
19/06/2019
Når millimeterregler står i veien
20/06/2019
Vis alle

Husk fristen for skattefri omdanning 1. juli

Dersom en skal kunne gjennomføre skattfri omdanning til aksjeselskap med virkning for inneværende år, er det et vilkår at selskapet er stiftet og melding er sendt til Foretaksregisteret innen 1. juli. Denne fristen er absolutt!
Husk fristen for skattefri omdanning 1. juli
Source: Regnskap Norge