Ekspertutvalg anbefaler én merverdiavgiftssats
28/05/2019
Forenklinger og naturalytelser på bordet hos skattedirektøren
29/05/2019
Vis alle

Regnskap og skatt – Kan vi få bedre samkjørt regelverk?

Finansdepartementet har fått utarbeidet en forstudie i hvordan regelverket for årsregnskap og skatt kan tilpasses hverandre. Dette for å se på forenklingsmuligheter.
Regnskap og skatt – Kan vi få bedre samkjørt regelverk?
Source: Regnskap Norge