Revidert statsbudsjett: Oppsummering av skatte- og avgiftsforslag
14/05/2019
SkatteFUNN for foretak i økonomiske vanskeligheter
21/05/2019
Vis alle

Økt sykepengesats og endrede regler for personalforsikring

Regnskap Norge spilte inn utfordringene med personalforsikringer til Skattedirektoratet allerede under arbeidet med veilederen og senere overfor Finansdepartementets politiske ledelse. Finansdepartementet endrer nå reglene.
Økt sykepengesats og endrede regler for personalforsikring
Source: Regnskap Norge