Formuesskatt – Verdsettelse av ikke-børsnoterte aksjer i nystiftede selskaper vurderes endret
03/05/2019
Faktura for tilsynsavgift 2019
08/05/2019
Vis alle

Veiledning til de nye reglene om rapportering og skattlegging av naturalytelser

Skattedirektoratet har laget en veileder til de nye beskatningsreglene, som forventes publisert fredag ettermiddag. Denne artikkelen oppdateres snarlig etter publiseringen.
Veiledning til de nye reglene om rapportering og skattlegging av naturalytelser
Source: Regnskap Norge