Formuesskatt – Verdsettelse av ikke-børsnoterte aksjer i nystiftede selskaper vurderes endret
03/05/2019
Faktura for tilsynsavgift 2019
08/05/2019
Vis alle

Veileder til de nye reglene om rapportering og skattlegging av naturalytelser

Skattedirektoratet har laget en veileder til de nye beskatningsreglene, som også inkluderer spørsmål og svar på en rekke problemstillinger. Det legges opp til streng praktisering.
Veileder til de nye reglene om rapportering og skattlegging av naturalytelser
Source: Regnskap Norge