Regnskapsstandard om begrenset regnskapsplikt
28/12/2018
Regelendringer arbeidsrett fra og med 2019
02/01/2019
Vis alle

Endrede regnskapsregler i finansnæringen

Finansdepartementet har gjort enkelte endringer i regnskapsreglene for forsikringsforetak og pensjonsforetak, samt for unoterte banker, kredittforetak og finansieringsforetak.
Endrede regnskapsregler i finansnæringen
Source: Regnskap Norge