Forberedelse til årsoppgjøret – sjekkliste
18/12/2018
Infoskriv om regelendringer fra 2019
18/12/2018
Vis alle

Rutine for håndtering av ytelser fra forretningsforbindelser

Fra nyttår får arbeidsgivere plikt til å innrapportere gaver, rabatter mv som arbeidstaker får fra tredjeparter. Her finner du forslag til rutine og skjema for rapportering av mottak av ytelse.
Rutine for håndtering av ytelser fra forretningsforbindelser
Source: Regnskap Norge