Forsinkelsesrenten øker til 8,75 prosent fra 1. januar 2019
14/12/2018
Nye post 7 i aksjonærregisteroppgaven kan forvirre
14/12/2018
Vis alle

Overføring av eiendeler ved omdanning av selskap med deltakerfastsetting

I en prinsipputtalelse legges det til grunn at det ikke er nødvendig å vurdere om eiendeler og forpliktelser har særlig tilknytning til virksomheten i selskapet.
Overføring av eiendeler ved omdanning av selskap med deltakerfastsetting
Source: Regnskap Norge