Mange utfordringer i ny hvitvaskingslov
29/11/2018
Arbeidstid og overtidsbestemmelser
03/12/2018
Vis alle

Skatte- og avgiftsforslagene i statsbudsjettet for 2019 – få endringer i budsjettavtalen

Innslagspunkt i trinnskatten, skattefri andel hotellsats ved overnatting i utlandet og mulighet for bruk av lokale takster ved beregning av eiendomsskatt er de sentrale endringene.
Skatte- og avgiftsforslagene i statsbudsjettet for 2019 – få endringer i budsjettavtalen
Source: Regnskap Norge