Regelverk for regnskapsføring i elektronisk utgave
16/11/2018
Prinsipputtalelse om rabatter i arbeidsforhold
20/11/2018
Vis alle

Dokumentasjon av sykepengerefusjoner

En arbeidsgiver som har krav på refusjon av forskutterte sykepenger fra NAV, må dokumentere bokføringen av refusjonen med inntektsmelding og sykepengesøknad.
Dokumentasjon av sykepengerefusjoner
Source: Regnskap Norge