Utdanningsnivået øker blant autoriserte
23/10/2018
ny hvitvaskingslov har trådt i kraft og krever rutineendringer
25/10/2018
Vis alle

Nye skatteregler for naturalytelser fra 2019 – økte krav til arbeidsgivere

Det er en rekke endringer å gjøre seg kjent med. Den største endringen er nok at arbeidsgiver nå pålegges rapporteringsplikt for ytelser fra tredjeparter.
Nye skatteregler for naturalytelser fra 2019 – økte krav til arbeidsgivere
Source: Regnskap Norge