Kunne reiseregningsjuks på Stortinget vært unngått?
19/10/2018
Nye skatteregler for naturalytelser fra 2019 – økte krav til arbeidsgivere
25/10/2018
Vis alle

Utdanningsnivået øker blant autoriserte

Andelen autoriserte regnskapsførere som har utdanning på bachelor- og masternivå har økt betydelig i senere år. Veksten er aller høyest blant kvinner med utdanning på masternivå.
Utdanningsnivået øker blant autoriserte
Source: Regnskap Norge