Statens særavtaler for reiser endelig fastsatt
06/07/2018
5 på topp rettssikkerhetsgarantier
26/07/2018
Vis alle

Skattedirektoratet overtar som klageinstans for Skatteklagenemda

Fra 1. august 2018 blir Skattedirektoratet klageinstans på tre nye områder. Regnskap Norge stiller seg kritisk til dette av hensyn til rettsikkerheten.
Skattedirektoratet overtar som klageinstans for Skatteklagenemda
Source: Regnskap Norge