Christines hilsen uke 26
28/06/2018
Ingen fremdrift i arbeidet med ny regnskapsstandard
28/06/2018
Vis alle

Egne aksjer ved vurdering av konsernkravet i forbindelse med konsernbidrag og fritaksmetoden

Skattedirektoratet har i en uttalelse konkludert med at det ved beregning av om kravet til 90 % eierandel er oppfylt, kan det ses bort fra selskapets beholdning av egne eide aksjer.
Egne aksjer ved vurdering av konsernkravet i forbindelse med konsernbidrag og fritaksmetoden
Source: Regnskap Norge