Foreslår offentlig register over reelle rettighetshavere
25/06/2018
La teknologien jobbe for oss!
25/06/2018
Vis alle

Sirkulærøkonomien: næringslivet er nøkkelen

Kloden tåler ikke mer av vår «produser, bruk og kast»-økonomi. Heldigvis er det et enormt potensial i å bytte til en sirkulærøkonomisk modell, men det krever omstilling og investeringer – ikke minst fra næringslivet.
Sirkulærøkonomien: næringslivet er nøkkelen
Source: Regnskap Norge