Økning i antall utleggsbegjæringer fra inkassoforetakene
25/06/2018
Viktige regelendringer fra 1. juli 2018
26/06/2018
Vis alle

Hvordan skal regnskapsfører bekrefte kontant innbetalt aksjeinnskudd?

I denne artikkelen forklarer vi i hvilke tilfeller regnskapsfører kan bekrefte et aksjeinnskudd, hvilke kontrollhandlinger regnskapsfører må gjøre og hvordan bekreftelsen skal utformes og sendes inn.
Hvordan skal regnskapsfører bekrefte kontant innbetalt aksjeinnskudd?
Source: Regnskap Norge