Ny regnskapsførerlov
29/05/2018
Revisjonsforetakene øker omsetningen, tross 58 000 færre oppdrag
30/05/2018
Vis alle

NOU om ny regnskapsførerlov – oppsummering av forslagene

Forslaget til ny lov viderefører i hovedsak innhold og omfang på reguleringen fra den gjeldende regnskapsførerloven og -forskriften, men tar noen viktige grep. Lovutvalget foreslår, i likhet med den gjeldende loven, en lov basert på minstekrav til yrkesutøvernes kvalifikasjoner og skikkethet. Det foreslås imidlertid mer regulering direkte i loven og mindre bruk av forskrift.
NOU om ny regnskapsførerlov – oppsummering av forslagene
Source: Regnskap Norge