Ny rådgiver og autorisert regnskapsfører
09/06/2017
Nå bør du melde fra om uoppgitt inntekt og formue i utlandet
07/09/2017
Vis alle

Gjeldsettergivelse – skattemessige konsekvenser for skyldneren

Ved gjeldsettergivelse må en både ta stilling til eventuell skatteplikt, og om ettergivelsen vil ha konsekvenser for retten til fremføre eventuelt opparbeidet underskudd hos skyldneren.
Gjeldsettergivelse – skattemessige konsekvenser for skyldneren
Source: Regnskap Norge