Tips og råd til årsoppgjøret
21/01/2016
Vis alle

Nye skatteregler styrker ikke rettssikkerheten!

I ny skatteforvaltningslov foreslås det saksbehandlingsregler i skatte- og avgiftssaker. Finansdepartementet hevder at de foreslåtte regler er en videreføring av gjeldende regelverk som i større grad vil ivareta skattyternes rettssikkerhet. Påstanden er i beste fall misvisende på flere punkter.
Nye skatteregler styrker ikke rettssikkerheten!
Source: Regnskap Norge